לתשומת לבכם, התשלום בטופס זה מוגבל לסכום מרבי של 5,000 

₪ 

 בלבד.
 
         
 

חשבונית שירותי נמל

 
   מספר חשבונית    
   סכום לתשלום    
         
 

רשיונות כניסה

 
     רשיון כניסה לרכב מסחרי (משאית)  
     רשיון כניסה לרכב  
     רשיון כניסה למבקר (הולך רגל)  
     מספר חשבונית/אסמכתא    
     סכום לתשלום    
         
 

השתתפות במכרז

 
     * מספר מכרז    
     סכום לתשלום     
         
 

חניה

 
     היתר חניה יומי    
     פנקס הכולל 25 היתרים    
         
 

אחר

     
     תשלום עבור    
     סכום לתשלום    
         
 

פרטי המשלם

     
   *שם מלא:    
    שם חברה:    
     *ח.פ./ מ.ז :    
   *כתובת:    
   *טלפון:   -  
   *דוא"ל    
    הערות:    
         
     * חובה    אני מאשר/ת  בזאת את התקנון  
 

פרטי כרטיס אשראי לתשלום

 
     מספר כרטיס אשראי:    
     תוקף כרטיס אשראי:   /  
     שלוש ספרות בגב הכרטיס:    
     מ.ז של בעל הכרטיס:    
         
     סה"כ לתשלום:  

סה"כ לתשלום: 0.00

 
         
     
סליקה מאובטחת באינטרנט