ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
 
                                 

נהלי השתתפות/ביטול בפעילות הצהרונים

  • פתיחת צהרון והמשך קיומו במוסד לימוד מותנית במספר מינימאלי של 25 משתתפים העירייה ו/או החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכניות , התכנים ושיבוץ לצהרון לפי שיקול דעתה.
  • העירייה ו/או החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לקיים צהרון רב גילאים.
  • אין אפשרות לרישום חלקי עבור פעילות צהרון.
  • בקשות לביטול השתתפות בפעילות הצהרון במהלך שנת הפעילות, יש להגיש בכתב, באמצעות מייל ו/או טופס מקוון, עד ליום ה-14 בכל חודש וזאת עד חודש דצמבר בלבד, הביטול ייכנס לתוקפו החל מה-1 לתחילת החודש העוקב ובהתאם לכך ינתן זיכוי כספי.
  • העיריה ו/או החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותו/ה של ילד/ילדה אשר התנהגות או מעשים שלו/ה ו/או של הוריו/ה יפריעו למהלך תקין של הפעילות, ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
  • העיריה ו/או החברה הכלכלית רשאית להפסיק, לאלתר, השתתפות ילד/ה בפעילות במידה ולא יכובדו אמצעי התשלום.
  • לא ניתן לבטל רישום באמצע החודש, לא ניתן לבטל הרשמה לצהרון לאחר חודש דצמבר.
  • 12 ימים ארוכים בחופשות השנה ועד שעה - 16:00.

 עלות הצהרון (חודשי)

כיתות א' וב' – 785 ₪ בכפוף לסבסוד בסך 150 ₪ ממשרד החינוך (במידה והסבסוד ייפסק מכל סיבה שהיא תעמוד העלות על 935 ₪).

כיתות ג' – 935 ₪

התשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי, או בהמחאה.

להרשמה ולבירורים: 03-5366600

נשמח לעמוד לשירותכם

 
 
 אנא תבחרו את הכיתה בה לומד הילד/ה:  
 כיתות א' ב' 
 
 כיתה ג'