הסכום החודשי שאני מעוניין לתרום לילדים בסיכון 

36     50     100     180     500   

אחר

 

פרטי דרך התשלום

/

פרטים אישיים

 

 


 

 

 


אשמח לקבל 2-3 עדכונים בשנה על הילדים