ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב

אישור הורים והתחייבות להשתתפות בתכנית "לעוף על יזמות" 

 
קורסי יזמות לבני נוער בוגרי ח'-יב'
בין התאריכים: 10.8.2020 - 13.8.2020
סיום ההרשמה ב 5.8
שעות : 8:30-15:00
בבית ספר הר-טוב
 
פרטים אישיים
   
שם פרטי של ההורה
שם משפחה של ההורה
ת.ז. של ההורה
טלפון נייד של ההורה -
הורה של התלמיד(שם פרטי ומשפחה):
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז. של המשתתף
מקום מגוריו של המשתתף

שכבת גיל של החניך/ה 
יישוב

מגבלה רפואית (במידה ויש – נא לפרט)

פרטים על המגבלה
 
הצהרות ואישורים
   
 הריני לאשר השתתפותו/ה של בני/בתי בתוכנית "לעוף על יזמות" מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.
 ידוע לי כי השתתפותו/ה ןמעורבותו/ה של בני/בתי בתוכנית היזמות כוללת הגעה לפעילות באופן עצמאי
 ידוע לי כי משתתפי התוכנית יצולמו וירואיינו מעת לעת במהלך הפעילות. לצורך תיעוד ו/או לצורך פירסום באתרי האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ואחרים. ו/או לאמצעי התקשורת, הן על הפעילות עצמה והן בעת הצגת היוזמות המתוכננות במסגרת תוכנית היזמות.
אני מאשר/ת צילום ופרסום התמונות של בני/בתי.
אינני מאשר/ת צילום ופרסום התמונות של בני/בתי.
 אני מתחייב/ת לעמוד בהוראות משרד הבריאות ו/או כל רשות מוסמכת לעניים מגפת הקורונה במהלך הקורס. (הצגת אישור בריאות יומי חתום על ידי ההורים או המשתתף הבוגר, הגעה והשתתפות במסכה וכד').
 ידוע לי כי איש הקשר לתוכנית מטעם הרשות המקומית היא: קרי פיין 052-7250976
 
חתימת ההורה
   
תאריך
חתימת ההורה
   
התחייבות המשתתף/ת
   
 אני מתחייב/ת להשתתף בכל מפגשי התוכנית (למעט היעדרות מוצדקת ומאושרת), ולשמור על כללי ההתנהגות עפ"י תקנות משרד הבריאות ו/או רשות מוסמכת לעניין מגפת הקורונה.
תאריך
חתימת המשתתף