סכום תרומה

   
סכום תרומת מענק הקורונה למען ילדים בסיכון

750
1500
2000
3000
סכום אחר  

פרטי תשלום


 
 מספר כרטיס אשראי
 תוקף כרטיס אשראי /
 CVV - שלוש ספרות בגב הכרטיס
 ת.ז
   

פרטים אישיים

 שם פרטי*

 שם משפחה*

 מספר ת.ז*
 כתובת דוא"ל*
 מספר טלפון נייד
 כתובת
 עיר
 מיקוד
 כתיבת הודעה על הקמפיין

סה"כ לתשלום: 0.00